QUY ĐỊNH CHO THUÊ KHO LẠNH

Một số quy định khi thuê kho lạnh tại Nguyễn Hoàng. Quý khách vui lòng đọc trước để bảo đảm quyền lợi của mình.

  1. Về lấy hàng hoá
  2. Về gửi hàng hoá vào kho lạnh
  3. Về thanh toán
  4. Về vận chuyển
Bấm để đánh giá bài viết này!
[Tổng: 0 Đánh giá trung bình: 0]